Hướng dẫn mua hàng

Chọn sản phẩm và lên đơn hàng Bước 1: Xem và chọn sản phẩm trên Website. Khách hàng có thể sử dụng bộ lọc phía trên hoặc bên tay phải để tìm kiếm sản phẩm mong muốn. Bước 2: Sau khi chọn được sản phẩm ưng ý, khách hàng chọn kích cỡ và nhấn vào nút Thêm vào giỏ. Bước 3: Sau khi đã kết

Chọn sản phẩm và lên đơn hàng

  • Bước 1: Xem và chọn sản phẩm trên Website. Khách hàng có thể sử dụng bộ lọc phía trên hoặc bên tay phải để tìm kiếm sản phẩm mong muốn.
  • Bước 2: Sau khi chọn được sản phẩm ưng ý, khách hàng chọn kích cỡ và nhấn vào nút Thêm vào giỏ.
  • Bước 3: Sau khi đã kết thúc quá trình chọn hàng, khách hàng nhấn vào nút Giỏ hàng. Màn hình sẽ mở Giỏ hàng, khách hàng có thể thay đổi số lượng và chọn Thanh toán để tiếp tục.
  • Bước 4: Điền mã số khuyến mãi (nếu có). Điền thông tin người đặt hàng, số điện thoại, email và địa chỉ nhận hàng (kèm theo ghi chú nếu có).
  • Bước 5: Chọn hình thức thanh toán và giao hàng phùhợp với khách hàng.
  • Bước 6: Chọn Lập đơn hàng để kết thúc quá trình đặt hàng.

Thanh toán

 

  • 1. Thanh toán tiền mặt
  • 2. Thanh toán chuyển khoản
  • 3. Thanh toán trực tuyến


Description

Contact

Giày Hải Nancy
15E Tăng Bạt Hổ - Đà Lạt
14 Trương Công Định - Đà Lạt
0908853854