• giayhainancy
  • 07-10-2017

Thông tin chủ sở hữu website

Thông tin chủ sở hữu website

Website http://giayhainancy.vn thuộc chủ sở hữu:

Hộ kinh doanh: Hiệu giày Hải Nancy 2

Người đại diện: Lưu Thái Chí Kha

Địa chỉ: 15E Tăng Bạt Hổ - P1 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

Điện thoại: 0908.853.854

Email: giayhainancy@gmail.com

Mã số thuế: 8347471144

Số QĐ: 42024825A

Cấp ngày 03/11/2015 tại Phòng tài chính - Kế hoạch, UBND Thành phố Đà Lạt

Hotline